ประกาศใช้นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 2557

วันที่ประกาศข่าว : 16 พฤศจิกายน 2558 แหล่่งที่มา : หน่วยงานประคุณภาพการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : หน่วยงานประคุณภาพการศึกษา

ประกาศใช้นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 2557 

ไฟล์เอกสารแนบ

1. 2015-11-16-55009.pdf [ ชนิดเอกสาร pdf ]