คะแนน PreTest และ PostTest การอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2

วันที่ประกาศข่าว : 2 กุมภาพันธ์ 2559 แหล่่งที่มา : หน่วยงานประคุณภาพการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : หน่วยงานประคุณภาพการศึกษา

คะแนน PreTest และ PostTest การอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2

ไฟล์เอกสารแนบ

1. 2016-02-02-46818.pdf [ ชนิดเอกสาร pdf ]